100 Emalangeni

1.4.2004

Pick 33s

Signatur 11

Minister for Finance

Governor

Majozi V Sithole

Martin G Dlamini

Aufdruck * SPECIMEN *

Giesecke & Devrient

156 x 70 mm

 

 

Back